e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.01.2011 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

294

51

120

83

37

-

225

Wydział II

242

78

95

76

19

-

225

Wydział III

153

59

38

29

9

-

174

RAZEM

689

188

253

188

65

-

624


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu