e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 28.02.2011 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

225

64

89

74

15

-

200

Wydział II

225

71

111

95

16

-

185

Wydział III

174

59

72

53

19

-

161

RAZEM

624

194

272

222

50

-

546


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu