e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.04.2011r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

212

90

81

69

12

-

221

Wydział II

181

72

91

73

18

-

162

Wydział III

161

43

57

36

21

-

147

RAZEM

554

205

229

178

51

-

530


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu