e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.05.2011r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

221

89

90

53

37

-

220

Wydział II

162

93

84

62

22

-

171

Wydział III

147

64

80

51

29

-

131

RAZEM

530

246

254

166

88

-

522


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu