e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.06.2011 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

220

75

87

62

25

-

208

Wydział II

171

94

98

75

23

-

167

Wydział III

131

66

68

46

22

-

129

RAZEM

522

235

253

183

70

-

504


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu