e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.08.2011 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

205

47

5

0

5

-

247

Wydział II

219

122

50

39

11

-

291

Wydział III

154

75

10

5

5

-

219

RAZEM

578

244

65

44

21

-

757


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu