e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.09.2011 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

247

64

67

42

25

-

244

Wydział II

291

96

103

54

49

-

284

Wydział III

219

80

95

54

41

-

204

RAZEM

757

240

265

150

115

-

732

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu