e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

195

92

83

65

18

-

204

Wydział II

254

91

108

83

25

-

237

Wydział III

220

54

117

105

12

1

157

RAZEM

669

237

308

253

55

1

598

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu