e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.01.2010 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

316

59

100

82

18

-

275

Wydział II

185

81

68

48

20

-

198

Wydział III

124

45

48

41

7

-

121

RAZEM

625

185

216

171

45

-

594


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu