e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.06.2010 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

366

74

105

72

33

-

335

Wydział II

195

99

75

51

24

-

219

Wydział III

105

70

49

30

19

-

126

RAZEM

666

243

229

153

76

-

680

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu