e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.07.2010 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

335

81

38

25

13

-

378

Wydział II

219

75

28

13

15

-

266

Wydział III

126

62

29

19

10

-

159

RAZEM

680

218

95

57

38

-

803

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu