e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.09.2010 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

450

52

95

68

27

-

407

Wydział II

294

105

85

73

12

-

314

Wydział III

235

38

72

46

26

-

201

RAZEM

979

195

252

187

65

-

922

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu