e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.10.2010 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

407

62

101

78

23

-

368

Wydział II

314

71

105

89

16

-

280

Wydział III

201

56

62

51

11

-

195

RAZEM

922

189

268

218

50

-

843

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu