e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.11.2010 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

368

65

101

90

11

-

332

Wydział II

280

101

100

79

21

-

281

Wydział III

195

39

64

51

13

-

170

RAZEM

843

205

265

220

45

-

783

 

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu