e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.12.2010 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

332

73

111

99

12

-

294

Wydział II

281

82

121

102

19

-

242

Wydział III

170

50

67

44

23

-

153

RAZEM

783

205

299

245

54

-

689

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu