e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.01.2009 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

239

41

81

60

21

-

199

Wydział II

203

66

76

50

26

-

193

Wydział III

106

46

42

35

7

-

110

RAZEM

548

153

199

145

54

-

502

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu