e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 28.02.2009 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

199

66

72

58

14

-

193

Wydział II

193

63

64

50

14

-

192

Wydział III

110

29

48

38

10

-

91

RAZEM

502

158

184

146

38

-

476

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu