e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.03.2009 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

193

54

82

69

13

-

165

Wydział II

192

79

102

64

38

-

169

Wydział III

91

49

46

31

15

-

94

RAZEM

476

182

230

164

66

-

428

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu