e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.08.2009 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

273

74

21

-

21

-

326

Wydział II

195

69

5

-

5

-

259

Wydział III

166

55

12

-

12

-

209

RAZEM

634

198

38

-

38

-

794


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu