e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.09.2009 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

326

79

82

63

19

-

323

Wydział II

259

78

98

53

45

-

239

Wydział III

209

42

44

25

19

-

207

RAZEM

794

199

224

141

83

-

769

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu