e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.01.2008 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

179

57

61

45

16

-

175

Wydział II

212

81

112

86

26

-

181

Wydział III

102

50

32

18

14

-

120

RAZEM

493

188

205

149

56

-

476

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu