e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.04.2008 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

198

70

66

47

19

-

202

Wydział II

199

105

66

48

18

-

238

Wydział III

153

31

76

29

47

-

108

RAZEM

550

206

208

124

84

-

548


 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu