e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.07.2008 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

198

75

30

18

12

-

243

Wydział II

166

85

29

20

9

-

222

Wydział III

90

56

19

16

3

-

127

RAZEM

454

216

78

54

24

-

592


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu