e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.08.2008 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

243

60

5

-

5

-

298

Wydział II

222

61

4

-

4

-

279

Wydział III

127

37

13

-

13

-

151

RAZEM

592

158

22

-

22

-

728

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu