e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.09.2008 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

298

70

84

46

38

-

284

Wydział II

279

74

117

64

53

-

236

Wydział III

151

32

30

19

11

-

153

RAZEM

728

176

231

129

102

-

673

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu