e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.10.2008 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

284

55

76

61

15

-

263

Wydział II

236

84

97

77

20

-

223

Wydział III

153

54

51

40

11

-

156

RAZEM

673

193

224

178

46

-

642

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu