e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.11.2008 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

263

86

73

55

18

-

276

Wydział II

223

71

89

65

24

-

205

Wydział III

156

56

57

47

10

-

155

RAZEM

642

213

219

167

52

-

636

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu