e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.01.2007 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

262

69

84

58

26

-

247

Wydział II

212

109

110

70

40

-

211

Wydział III

120

28

56

29

27

-

92

RAZEM

594

206

250

157

93

-

550


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu