e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.03.2007 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

314

138

96

73

23

-

356

Wydział II

196

99

92

65

27

-

203

Wydział III

68

36

41

28

13

-

63

RAZEM

578

273

229

166

63

-

622


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu