e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.04.2007 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

356

58

98

90

8

-

316

Wydział II

203

109

92

73

19

-

220

Wydział III

63

129

32

21

11

-

160

RAZEM

622

296

222

184

38

-

696


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu