e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.05.2007 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

316

55

90

72

18

-

281

Wydział II

220

100

111

78

33

-

209

Wydział III

160

44

37

21

16

-

167

RAZEM

696

199

238

171

67

-

657


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu