e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.08.2007 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

258

64

1

0

1

-

321

Wydział II

218

88

11

-

11

-

295

Wydział III

178

137

11

2

9

-

304

RAZEM

654

289

23

2

21

-

920

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu