e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.09.2007 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

321

55

90

70

20

-

286

Wydział II

295

72

111

70

41

-

256

Wydział III

304

35

53

33

20

-

286

RAZEM

920

162

254

173

81

-

828

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu