e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.10.2007 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

286

42

106

98

8

-

222

Wydział II

256

89

107

81

26

-

238

Wydział III

286

34

44

35

9

-

276

RAZEM

828

165

257

214

43

-

736


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu