e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.11.2007 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

222

45

62

50

12

-

205

Wydział II

238

110

100

56

44

-

248

Wydział III

276

40

72

38

34

-

244

RAZEM

736

195

234

144

90

-

697

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu