e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.01.2006 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

241

99

61

41

20

-

279

Wydział II

168

121

112

76

36

-

177

Wydział III

105

33

54

41

13

1

84

RAZEM

514

253

227

158

69

1

540

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu