e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 28.02 2006 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

279

68

58

32

26

-

289

Wydział II

177

93

104

77

27

-

166

Wydział III

84

32

53

34

19

-

63

RAZEM

540

193

215

143

72

-

518


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu