e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.03.2006 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

289

83

79

43

36

-

293

Wydział II

166

119

116

75

41

-

169

Wydział III

63

69

45

40

5

-

87

RAZEM

518

271

240

158

82

-

549

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu