e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.04.2006 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

293

55

85

32

53

-

263

Wydział II

169

86

82

58

24

-

173

Wydział III

87

38

39

25

14

-

86

RAZEM

549

179

206

115

91

-

522

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu