e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.05.2006 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

263

57

93

29

64

-

227

Wydział II

173

98

97

64

33

-

174

Wydział III

86

59

60

43

17

-

85

RAZEM

522

214

250

136

114

-

486

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu