e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.06.2006 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

227

55

71

46

25

-

211

Wydział II

174

96

95

69

26

-

175

Wydział III

85

50

41

32

9

1

94

RAZEM

486

201

207

147

60

1

480

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu