e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.07.2006 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

211

85

45

18

27

-

251

Wydział II

175

104

70

49

21

-

209

Wydział III

94

64

28

18

10

-

130

RAZEM

480

253

143

85

58

-

590

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu