e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.08.2006 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

251

78

8

-

8

-

321

Wydział II

209

107

4

-

4

-

312

Wydział III

130

63

3

-

3

-

190

RAZEM

590

248

15

-

15

-

823

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu