e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.09.2006 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

321

56

66

36

30

-

311

Wydział II

312

97

139

68

71

-

270

Wydział III

190

49

75

37

38

-

164

RAZEM

823

202

280

141

139

-

745

 

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu