e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.10.2006 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

311

48

84

56

28

-

275

Wydział II

270

86

129

99

30

-

227

Wydział III

164

65

66

48

18

-

163

RAZEM

745

199

279

203

76

-

665


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu