e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.11.2006 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

275

53

87

62

25

-

241

Wydział II

227

89

99

70

29

-

217

Wydział III

163

62

98

36

62

-

127

RAZEM

665

204

284

168

116

-

585


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu