e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.12.2006 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

241

122

101

71

30

-

262

Wydział II

217

96

101

72

29

-

212

Wydział III

127

67

74

50

24

-

120

RAZEM

585

285

276

193

83

-

594


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu