e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 28.02.2005 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

849

37

168

62

106

-

718

Wydział II

235

100

144

86

58

-

191

Wydział III

94

63

72

39

33

-

85

RAZEM

1178

200

384

187

197

-

994


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu