e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.03.2005 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

718

63

156

55

101

-

625

Wydział II

191

121

123

81

42

-

189

Wydział III

85

83

52

27

25

-

116

RAZEM

994

267

331

163

168

-

930


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu