e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.04.2005 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

625

68

198

35

163

-

495

Wydział II

189

131

139

70

69

-

181

Wydział III

116

61

53

32

21

-

124

RAZEM

930

260

390

137

253

-

800


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu